Polityka prywatności

Strona główna » Polityka prywatności

Niniejsza polityka prywatności określa zasady i zakres przetwarzania danych osobowych, w tym prawa osób których dane osobowe przetwarzamy oraz nasze obowiązki jako administratora danych osobowych.

Wykorzystujemy środki techniczne i rozwiązania organizacyjne zapewniające wysoki poziom ochrony przetwarzanych danych osobowych i zabezpieczenia ich przed dostępem osób nieupoważnionych.

Administratorem Państwa danych osobowych jest:

SYNAPSA MED sp. z o.o. z siedzibą w Jelczu-Laskowicach, ul. Wrocławska 7, 55-220 Jelcz-Laskowice, REGON 022079680, NIP 8971787892, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestr Przedsiębiorców pod numerem 0000451243, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, kapitał zakładowy w wysokości 5000 zł (zwana dalej Synapsa).

Cel przetwarzania

Synapsa przetwarza dane osobowe klientów sklepu internetowego http://b2b.synapsa-med.com/ (dalej „Sklep”) w celu prawidłowego wykonywania umów online zawartych poprzez Sklep. Oznacza to, że dane osobowe przetwarzamy w następującym celu:

Synapsa będzie również przetwarzać twoje dane osobowe, jeżeli wyrazisz na to zgodę, w celu przekazywania ci newslettera ze specjalnymi ofertami, nowymi produktami oraz aktualnościami.
Rodzaj danych osobowych
Synapsa przetwarza następujące dane osobowe, których podanie jest niezbędne do dokonywania zakupów w Sklepie:

W przypadku konieczności wystawienia faktury konieczne będzie podanie dodatkowo następujących danych osobowych:
– firmy i jej adresu; oraz
– NIPu.
W przypadku uznania reklamacji, gdy zwrot należności następuje bezpośrednio na rachunek bankowy klienta Sklepu prosimy o podanie numeru rachunku w celu dokonania zwrotu należności.

Podstawa prawna przetwarzania

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

Twoje dane osobowe przetwarzamy za twoją zgodą wyrażoną w trakcie potwierdzania zamówienia w sklepie.

Wyrażenie zgody na przetwarzanie twoich danych osobowych jest całkowicie dobrowolne jednak brak zgody uniemożliwia dokonywania zakupów w Sklepie.

W związku z przetwarzaniem przez nas twoich danych osobowych przysługują ci następujące prawa:

  1. W każdej chwili możesz wycofać swoją zgodę bez podawania przyczyny. Wycofanie zgody spowoduje, że twoje dane nie będą przez nas przetwarzane. Wycofanie zgody nie wpłynie na dotychczas dokonane czynności.
  2. W każdej chwili możesz żądać abyśmy usunęli twoje dane bez podawania przyczyny. Żądanie usunięcia danych nie wpłynie na dotychczas dokonane czynności. Usunięcie twoje danych spowoduje, że nie będą przez nas przetwarzane.
  3. W każdej chwili możesz wyrazić sprzeciw przeciwko przetwarzaniu twoich danych zarówno w całości jak i we wskazanym przez ciebie celu. Sprzeciw nie wpłynie na już dokonane czynności. Wniesienie sprzeciwu spowoduje, że twoje dane nie będą przez nas przetwarzane.
  4. Możesz zażądać abyśmy ograniczyli przetwarzanie twoich danych osobowych czy to przez określony czas czy w określonym zakresie – postąpimy zgodnie z twoją decyzją. Żądanie to nie wpłynie na dotychczas dokonane czynności.
  5. W każdej chwili możesz zażądać abyśmy poprawili bądź sprostowali twoje dane osobowe.
  6. Możesz żądać abyśmy przekazali posiadane przez nas twoje dane do innego podmiotu. W tym celu należy skontaktować się z nami przez formularz kontaktowy w Sklepie podając nazwę i adres podmiotu, do którego mamy przekazać twoje dane oraz ich zakres, tzn. które twoje dane mamy przekazać. Przekazanie nastąpi w formie elektronicznej po potwierdzeniu przez ciebie tego żądania. Potwierdzenie żądania jest potrzebne z uwagi na bezpieczeństwo twoich danych i uzyskanie pewności, że żądanie pochodzi o osoby uprawnionej.
  7. W każdej chwili możesz zażądać od nas informacji o zakresie przetwarzania przez nas twoich danych osobowych.

Mamy obowiązek poinformować cię nie później niż w ciągu miesiąca od otrzymania każdego z żądań o podjętych przez nas działaniach.

Czas przechowywania danych osobowych

Przechowujemy twoje dane osobowe w trakcie wykonywania zawartej umowy oraz po jej wykonaniu przez okres wymagany przepisami powszechnie obowiązującego prawa, w tym przez okres przysługujących ci wobec nas roszczeń, np. z tytułu rękojmi.

Kontakt w sprawie danych osobowych

Wszelkie zgłoszenia czy żądania dotyczące danych osobowych możesz zgłaszać do nas w wybrany przez siebie sposób:

Wiadomości e-mail na adres: b2bpolska@synapsa-med.pl

Poprzez formularz kontaktowy dostępny w Sklepie

listownie na adres: Synapsa Med sp. z o.o., ul. Wrocławska 7, 55-220 Jelcz-Laskowice

Powierzenie przetwarzania danych

Synapsa może powierzać przetwarzanie danych osobowych podmiotom współpracującym z Synapsa, w zakresie niezbędnym dla realizacji transakcji to jest na przykład w celu przygotowania zamówionego przez ciebie towaru oraz dostarczania przesyłek lub przekazywania informacji handlowych pochodzących od Synapsa (ostatnie dotyczy klientów), którzy wyrazili zgodę na otrzymywanie informacji handlowych).

Dane osobowe klientów, poza celami wskazanymi w niniejszej Polityce Prywatności nie będą w żaden sposób udostępniane osobom trzecim, w tym w szczególności nie będą przekazywane innym podmiotom, w celu przesyłania materiałów marketingowych osób trzecich.

Dane osobowe klientów sklepu nie są przekazywane poza obszar Unii Europejskiej.

Informacje Handlowe – Newsletter

Masz możliwość subskrybowania naszego newslettera, poprzez podanie adresu e-mail lub numeru telefonu i wyrażenie zgody na przetwarzanie twoich danych osobowych w celu przesyłania informacji handlowych oraz marketingowych drogą mailową lub za pomocą wiadomości SMS. Poprzez newslettera oraz wiadomości SMS informujemy Cię o naszych najnowszych ofertach (na przykład nowościach, promocjach czy wyprzedażach). Możesz w każdym czasie zrezygnować z subskrypcji newslettera i SMSów klikając link zawarty w otrzymanym newsletterze lub przesyłając wiadomość e-mail na adres: b2bpolska@synapsa-med.pl

Cookies

Sklep używa plików „cookies”. Cookies są małymi plikami umożliwiającymi urządzeniem używanym do przeglądania sieci Internet (np. komputer, smartfon, etc) zapamiętywanie specyficznych informacji dotyczących używanego urządzenia. Informacje zarejestrowane w plikach cookies są używane m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do Waszych indywidualnych potrzeb. Ustawienia dotyczące cookies możecie zmienić w swojej przeglądarce internetowej. Jeżeli ustawienia te pozostaną bez zmian, pliki cookies zostaną zapisane w pamięci urządzenia. Zmiana ustawień dotyczących plików cookies może ograniczyć funkcjonalność Sklepu.

Plugin Facebooka

Nasza strona zawiera plugin do serwisu społecznościowego Facebook (Facebook Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, California, 94025, USA). Plugin Facebooka na naszej stronie jest oznaczony logo Facebook. Plugin ten bezpośrednio połączy Was z naszym profilem na serwerze Facebooka. Facebook może wówczas uzyskać informacje, że odwiedzaliście naszą stronę ze swojego adresu IP. Jeżeli odwiedzacie naszą stronę będąc zalogowanymi na swój profil na Facebooku, Facebook zarejestruje informację o wizycie. Nawet jeżeli nie jesteście zalogowani Facebook jest w stanie pozyskiwać informacje o adresie IP.

Pragniemy podkreślić, że Facebook nie przekazuje nam informacji o gromadzonych danych i sposobie ich wykorzystania. Cel i zakres danych gromadzonych przez Facebook nie są nam znane. W celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących prywatności na portalu Facebook proponujemy kontakt bezpośrednio z Facebookiem lub zapoznanie się z polityką prywatności portalu pod adresem: https://www.facebook.com/about/privacy/

Jeżeli nie życzycie sobie, aby Facebook mógł pozyskiwać informacje dotyczące waszych wizyt na naszych stronach, doradzamy wcześniejsze wylogowanie się z waszego konta na Facebooku.

Deklaracja dotycząca ochrony danych w Google Analytics

Nasza strona używa mechanizmów analizy usług sieciowych Google Inc. (”Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA “): Google Analytics, Google Double Click and Google Tag Manger. Google Analytics, Google Double Click and Google Tag Manger używają plików cookies, które umożliwiają analizę sposobu korzystania ze stron internetowych. Informacje zbieranie przez pliki cookies są przekazywane na serwery Google znajdujące się w USA i archiwizowane.

Jeżeli funkcja anonimizacji adresu IP jest włączona podczas korzystania z naszej strony internetowej, adres IP Użytkownika jest skracany przez Google. Dotyczy to państw członkowskich Unii Europejskiej i innych państw wymienionych w Umowie o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Jedynie w wyjątkowych przypadkach pełen adres IP jest wysyłany do serwera Google w USA i tam skracany. W ten sposób funkcja anonimizacji adresu IP będzie aktywna na naszej stronie internetowej. Na wniosek operatora strony internetowej, Google wykorzystuje gromadzone informacje do analizy korzystania przez strony internetowej, przygotowania raportów dotyczących korzystania ze strony internetowej i innych usług związanych z korzystaniem z Internetu. Adres IP przekazany przez przeglądarkę Użytkownika w ramach programu Google Analytics nie jest przechowywany wraz z innymi danymi Google.

Użytkownik może zablokować zapisywanie plików cookie w przeglądarce internetowej. Jednakże w takim przypadku pełne wykorzystanie wszystkich funkcji strony internetowej nie będzie możliwe. Oprócz tego, Użytkownik może zablokować zapisywanie danych zebranych przez cookies dotyczących używania strony internetowej (włącznie z adresem IP) i wysyłanie ich do Google, jak również przekazywanie tych danych przez Google, pobierając i instalując wtyczkę dostępną pod następującym linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl.

Plugin LinkedIn

Nasza strona zawiera plugin do serwisu społecznościowego LinkedIn. Plugin LinkedIn na naszej stronie jest oznaczony jako logo LinkedIn. Plugin ten bezpośrednio połączy Pani/Pana z naszym profilem na serwerze LinkedIn. LinkedIn może wówczas uzyskać informacje, że odwiedzali Państwo naszą stronę ze swojego adresu IP. Jeżeli odwiedzacie Państwo naszą stronę będąc zalogowanym na swój profil na LinkedIn, LinkedIn zarejestruje informację o wizycie. Nawet jeżeli nie jesteście Państwo zalogowani, LinkedIn jest w stanie pozyskiwać informacje o adresie IP.

Pragniemy podkreślić, że cel i zakres danych gromadzonych przez LinkedIn nie są nam znane. W celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących prywatności na portalu LinkedIn proponujemy kontakt bezpośrednio z LinkedIn lub zapoznanie się z polityką prywatności portalu pod adresem: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

Jeżeli nie życzą sobie Państwo, aby LinkedIn mógł pozyskiwać informacje dotyczące Pani/Pana wizyt na naszych stronach, doradzamy wcześniejsze wylogowanie się z własnego konta na LinkedIn.